zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

01 marca 2016

Dostawy czasem warto rozliczać faktoringiem odwrotnym

Faktoring odwrotny może być bardzo atrakcyjnym instrumentem wspomagającym budowanie siły negocjacyjnej, przewagi rynkowej i cash flow. Szczególnie jeśli przedsiębiorstwo bazuje na dostawcach i chce budować z nimi jak najlepsze relacje.

Usługi faktoringu obecne są w Polsce od ponad dekady. Początkowo, traktowane jako usługi niszowe, od kilku lat rozwijają się w tempie ok. 20% rocznie. W ubiegłym roku obroty firm faktoringowych przekroczyły 130 mld złotych, co pokazuje, że dla wielu przedsiębiorstw faktoring stał się atrakcyjnym sposobem zabezpieczenia interesów.

Faktoring klasyczny i odwrotny

Faktoring polega na wykupieniu przez faktora (strona umowy faktoringowej – może być nią bank lub inna wyspecjalizowana firma) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy. Najczęściej są nimi wystawione przez to przedsiębiorstwo faktury sprzedaży z określonym terminem płatności. Usługa daje przedsiębiorcy tę korzyść, że po potrąceniu umownych opłat, otrzymuje on od faktora należności w terminach wymagalności widniejących na fakturach.

Faktor przejmuje na siebie ryzyko związane z nieterminowymi wypłatami czy niewypłacalnością kontrahentów przedsiębiorcy (odbiorcy spłacają swoje zobowiązania bezpośrednio faktorowi).

W faktoringu odwrotnym faktor wypłaca pieniądze dostawcom przedsiębiorstwa. Firmy faktoringowe oferują w tym zakresie dwa typy rozwiązań:

· zapłata przed terminem płatności (tzw. faktoring dyskontowy) pozwala dostawcy uzyskać środki jeszcze przed terminem ich wymagalności (np. w dniu dostawy lub w dacie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego). Wiąże się to jednak z dodatkowymi prowizjami;

· zapłata w terminie płatności (tzw. faktoring wymagalnościowy) daje dostawcy gwarancję wypłaty środków w terminach ich wymagalności.

Dostawcy przedsiębiorcy otrzymują więc zapłatę za dokonane dostawy na czas (a nawet przed terminem), natomiast przedsiębiorca rozlicza się bezpośrednio z faktorem w datach określonych w umowie faktoringowej. W tym przypadku ryzyko związane z opóźnionymi płatnościami czy niewypłacalnością przeniesione jest również na faktora. Z tą różnicą, że w zwykłym faktoringu ryzyko rozkłada się na wszystkich odbiorców przedsiębiorcy, natomiast w faktoringu odwrotnym jest ono powiązane tylko z przedsiębiorstwem zamawiającym dostawy.

Główne korzyści

Dla firmy, która opiera swój biznes na jakości dostaw i relacjach z dostawcami, największą zaletą faktoringu odwrotnego jest udzielenie kontrahentom gwarancji terminowego regulowania zobowiązań. Wiarygodność, gwarancja, poczucie pewności i stabilności to bardzo mocne argumenty w budowaniu pozycji negocjacyjnej. Dzięki nim firma korzystająca z faktoringu odwrotnego nie musi zabiegać u dostawców o kredyty kupieckie. Kwestia terminów płatności bowiem całkowicie wypada ze sfery negocjacji. Może za to skupić się na negocjowaniu cen lub jakości dostaw.

Ponadto, korzystając z faktoringu odwrotnego firma odnosi inną istotną korzyść. W umowie z faktorem ustala odroczone terminy zapłaty za dostawy, które nierzadko znacznie przekraczają terminy wykazywane na fakturach dostawców.

Z perspektywy dostawców faktoring odwrotny wydaje się być bardzo wygodnym rozwiązaniem – otrzymują wierzytelności na czas przy ograniczonym praktycznie do zera ryzyku niewypłacalności kontrahenta lub zwlekaniu z zapłatą.

Chcesz być na bieżąco z informacjami, które publikujemy? Zapisz się na newsletter.