zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Jednolity Plik Kontrolny

Wszystkie struktury
Obowiązują przedsiębiorstwa od 1 lipca 2018 r.

#GotowiNaZmiany

Zobacz, jak firmy podobne do Twojej radzą sobie z przygotowaniami
do obowiązku wysyłania wszystkich struktur JPK od 1 lipca 2018 r.

Jednolity Plik Kontrolny wykaże
nieprawidłowe zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (KUP)

Pan Jacek prowadzi nieduży warsztat samochodowy. Bardzo często dokonuje zakupów spożywczych czy biurowych w hurtowniach (także typu cash and carry), a koszty uznaje za związane działalnością. „Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby urząd skarbowy zakwestionował księgowanie takich wydatków do KUP” – mówi pan Jacek. „Zawsze starałem się, by wszystkie moje zakupy, które zaliczałem do kosztów firmy, miały uzasadnienie prowadzoną działalnością” – dodaje.

Zakupy w hurtowniach tego rodzaju są bardzo popularne wśród drobnych przedsiębiorców, którzy realizują tam także zakupy prywatne, księgowane następnie w kosztach firmy. Niekiedy przedsiębiorcy wliczali w KUP także zakupy prywatne, przede wszystkim artykuły spożywcze, biurowe itp. Nie zawsze były to odliczenia uzasadnione i poprawne z punktu widzenia podatkowego. Do tej pory urzędy skarbowe nie miały możliwości szerokiej analizy takich przypadków. Wszystko jednak zmieni się od lipca 2018 r.

Obowiązek raportowania struktur ewidencji księgowej w JPK na żądanie urzędu skarbowego stwarza całkowicie nową sytuację. Dzięki JPK informacja o wszelkich rozliczeniach podatkowych będzie dla organów fiskusa dostępna od ręki.

Jeżeli zatem podatnik wprowadzi do kosztów firmy zakup prywatny, wówczas na podstawie właściwej dla przedsiębiorcy struktury JPK fiskus od razu wyłapie taką nieprawidłowość. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca prowadzi księgi rachunkowe, czy książkę przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany, MF przewidziało dla niego odpowiednią wersję pliku JPK.

„Wiem, że na podstawie JPK urząd skarbowy może wychwycić każdą, najdrobniejszą nieprawidłowość. Na podstawie danych księgowych zawartych w plikach kontrolnych będzie niezwykle łatwo zauważyć czy ktoś niepoprawnie odlicza VAT od pozafirmowych zakupów, których nie powinien również wprowadzać do kosztów firmy. Na szczęście korzystając ze sprawdzonego oprogramowania oraz narzędzi do sprawdzania poprawności moich rozliczeń podatkowych, mogę wyłapać takie pomyłki, aby być pewnym, że zarówno moje księgi rachunkowe, jak i pliki JPK są przygotowane poprawnie i zawierają właściwe dane” – podsumowuje pan Jacek.

Pan Jacek zdecydował się na subskrypcję programu Sage 50cloud, dzięki czemu ma pewność, że jego rozliczenia podatkowe są prowadzone rzetelnie, a pliki JPK wygenerowane i wysłane do fiskusa na czas.

Struktura JPK_MAG w e-commerce

Na rynku e-commerce funkcjonuje wiele podmiotów, które dostarczają produkty do finalnych klientów, przesyłając je bezpośrednio od producenta, sprzedawcy lub hurtowni. Nie zawsze zatem mają i prowadzą magazyny, w których przechowują towary. Jednak z czasem zwiększająca się skala działalności wymaga od nich zainwestowania w prowadzenie typowego magazynu. Z takim wyzwaniem spotkała się firma pani Magdaleny, która, korzystając z platform internetowych, sprzedawała w Internecie kosmetyki. „Początkowo nie potrzebowałam w ogóle czegoś takiego jak magazyn. Wszystkie zamówienia realizowałam, wysyłając towar bezpośrednio z hurtowni. Jednak klienci oczekiwali szybkiej dostawy i pełnej obsługi zwrotów. Realizowałam tak wiele zamówień, że zaistniała potrzeba wynajęcia niewielkiego pomieszczenia z przeznaczeniem na przechowywanie paczek” – mówi pani Magdalena.

Do niedawna wystarczało dokumentowanie stanów magazynowych za pomocą popularnego Excela. „Na bieżąco wystarczało mi oprogramowanie do obsługi zamówień i fakturowania oraz księgowe, za pomocą którego rozliczałam podatki i kontrolowałam płatności. Dopiero niedawno zdałam sobie sprawę, że będę musiała zaopatrzyć się w program do obsługi magazynu. Nawet wtedy, gdy jest on tak skromny” – dodaje pani Magdalena.

Oprogramowanie magazynowe będzie potrzebne firmie pani Magdaleny nie tylko dlatego, że ułatwia to bieżące dokumentowanie stanów magazynów, ale także ze względu na obowiązek Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po 1 lipca urząd skarbowy może zażądać od przedsiębiorców przekazania struktury JPK_MAG, czyli przekazania w formie elektronicznej dokumentów obrotu magazynowego. Podatnicy, którzy nie posiadają odpowiedniego oprogramowania do prowadzenia magazynów, nie będą w stanie sprostać temu obowiązkowi. A to z kolei naraża ich na ryzyko doświadczenia tradycyjnej kontroli podatkowej – w postaci wizyty urzędnika. Przekazanie danych w formie JPK to kontrola zdalna, szybsza, tańsza i mniej stresująca. W takiej sytuacji najlepiej sprawdza się oprogramowanie zdolne wygenerowania i wysłania struktur JPK z różnych obszarów biznesu. Taki programem jest Sage Symfonia ERP, którego dostawca jako pierwszy w Polsce umożliwił tworzenie plików JPK.

„Zdecydowałam się na moduł magazynowy do mojego obecnie używanego programu finansowo-księgowego, dzięki czemu zarówno stany magazynowe, jak i księgowość będę obsługiwała za pomocą jednego programu i będę mieć pewność, że JPK wygenerowane w module finansowo-księgowym i module magazynowym są spójne” – podsumowuje pani Magdalena.

W podobnej sytuacji jak pani Magdalena jest wielu podatników, do których już od 1 lipca fiskus może zwrócić się z żądaniem przekazania różnych struktur JPK. Dlatego już teraz trzeba przejrzeć wszystkie procesy biznesowe i sprawdzić, do których obszarów działalności należy nabyć dodatkowe programy – nie tylko ułatwiające pracę, ale i generujące JPK.

Różne programy do tworzenia różnych struktur JPK – jak sobie poradzić?

Pani Katarzyna jest profesjonalną księgową, właścicielką biura rachunkowego zatrudniającego kilka osób i obsługującego kilkudziesięciu klientów. Są to firmy różnych branż, w większości mikro oraz małe i średnie. Dotychczas poza obsługą struktur JPK_VAT jej biuro nie musiało jeszcze przygotowywać innych struktur JPK w imieniu klientów. Ale już teraz musi przygotować się do nadchodzących zmian.

„Aby bez problemu sprostać nowym wymaganiom, chciałam już teraz zaopatrzyć swoje biuro w odpowiednie oprogramowanie, które gwarantowałoby możliwość tworzenia wszystkich wymaganych prawem struktur JPK” – mówi pani Katarzyna. Okazało się jednak, że klienci jej biura korzystają z różnych niewspółpracujących programów np. do wystawiania faktur, obsługi magazynu czy prowadzenia księgowości.

Tymczasem specyfika jednolitych plików kontrolnych powoduje, że poszczególne struktury dotyczą nieco innych rzeczywistości biznesowych: struktura JPK_FA prezentująca pozycje z faktur sprzedaży pochodzi bowiem z programu handlowego, z kolei JPK_VAT prezentuje listę faktur, a pochodzi z ewidencji VAT z programu finansowo-księgowego. JPK_VAT musi zatem zawierać dane spójne z JPK_FA. Jakiekolwiek różnice w raportowanej sprzedaży lub podatku VAT, które mogłyby się pojawić pomiędzy strukturami, będą interpretowane na niekorzyść podatnika.

Dlatego konieczne było znalezienie innego rozwiązania, które umożliwiałoby zweryfikowanie jakości danych ze struktur JPK pochodzących z różnych programów, niezależnie od tego, czy pracują one w biurze rachunkowym, czy u klienta.

Dla firm posiadających różne programy obsługujące różne procesy oraz dla biur rachunkowych, które je obsługują, wyzwaniem jest także to, że wytworzone w ten sposób pliki JPK są bardzo trudne do bezpośredniego porównania. Plik JPK jest zestawem danych, których nie da się (lub jest to niezwykle trudne i uciążliwe) sprawdzić bez użycia specjalistycznego programu. Tym bardziej nie da się porównać „ręcznie” wygenerowanych przez różne programy plików.

W tym wypadku pani Katarzyna znalazła dogodne rozwiązanie. „W przypadku porównania poszczególnych struktur JPK z pomocą przychodzi Sage e-Audytor. Używaliśmy tego narzędzia już wcześniej, do porównywania JPK_VAT z deklaracją VAT-7. Dzięki temu nasi klienci uniknęli wielu poważnych problemów i nieporozumień z fiskusem. Automatyczne porównanie z deklaracją VAT jest tym ważniejsze, że duża grupa moich klientów składa deklaracje kwartalne, a pliki JPK_VAT obejmują okresy miesięczne. Teraz to narzędzie posłuży nam do porównywania treści innych struktur JPK między sobą” – podsumowuje pani Katarzyna.

Poznaj wszystkie struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Obecnie Jednolite Pliki Kontrolne to siedem struktur odpowiadających poszczególnym obszarom w Twojej firmie. Wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane do comiesięcznego dostarczania JPK_VAT do fiskusa, bez wezwania. Zatem Twoje oprogramowanie musi spełniać ten wymóg. Dodatkowo, od 1 lipca 2018 r., Twój system do zarządzania firmą musi być przygotowany do wygenerowania i przesłania każdego żądanego przez urząd skarbowy JPK.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Zawiera informacje dotyczące
transakcji ujmowanych w rejestrze VAT. Dane te muszą
zgadzać się z deklaracją VAT-7

Obszar Finansowo-księgowy

JPK_VAT

JPK_KR


Księgi rachunkowe

Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK_KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_KR
Obszar Finansowo-księgowy

Wyciągi bankowe

Zawiera informacje na temat salda wyciągu bankowego oraz szczegółowe zapisy ze wszystkich rachunków bankowych podatnika

Obszar Finansowo-księgowy

JPK_WB

JPK_PKPiR


Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Obszar Finansowo-księgowy

Magazyn

Informuje o wszystkich zarejestrowanych transakcjach przyjęcia i wydania towaru do magazynu, a także o przesunięciach wewnętrznych

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_MAG
Obszar Sprzedażowy

JPK_MAG

JPK_FA


Faktura VAT

Zawiera informacje pochodzące z rejestru sprzedaży VAT

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_FA
Obszar Sprzedażowy

Ewidencja przychodów

Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów

Obszar Finansowo-księgowy

JPK_EWP

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Zawiera informacje dotyczące transakcji ujmowanych w rejestrze VAT. Dane te muszą
zgadzać się z deklaracją VAT-7


JPK_VAT

JPK_KR


Księgi rachunkowe

Przedstawia informacje dotyczące zestawienia obrotów i sald, a także dziennika księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Dzięki JPK_KR urząd skarbowy ma pełny wgląd w ewidencję wszystkich transakcji

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_KR

Wyciągi bankowe

Zawiera informacje na temat salda wyciągu bankowego oraz szczegółowe zapisy ze wszystkich rachunków bankowych podatnika


JPK_WB

JPK_PKPiR


Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Zawiera wszystkie informacje znajdujące się w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Magazyn

Informuje o wszystkich zarejestrowanych transakcjach przyjęcia i wydania towaru do magazynu, a także o przesunięciach wewnętrznych

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_MAG

JPK_MAG

JPK_FA


Faktura VAT

Zawiera informacje pochodzące z rejestru sprzedaży VAT

Obejrzyj debatę ekspercką na temat JPK_FA

Ewidencja przychodów

Raportuje wszystkie transakcje zawarte w Ewidencji Przychodów


JPK_EWP

WAŻNE! Na przygotowanie żądanego przez urząd skarbowy raportu JPK będziesz mieć tylko 7 dni.

Poznaj rozwiązania Sage obsługujące struktury JPK

Aby sprawdzić, które rozwiązanie Sage obsługuje JPK na każdym etapie jego obsługi, kliknij w wybraną strukturę.


Sprawnie wygeneruj

krok 1

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość 2018a

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2018a

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość 2018.2a

Sage 50cloud 2018.2

Sage Rejestry VAT JPK

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Sage 50cloud

Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość

Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość

Sage 50cloud

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Sage Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż

Sage Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn

Sage Symfonia ERP Handel

Sage Symfonia Start 2.0 Faktura

Sage Symfonia Start 2.0 Handel

Sage Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż

Sage Symfonia 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn

Sage Symfonia ERP Handel

Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość

Wyślij sprawnie na bramkę Ministerstwa Finansów

krok 4

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Sage e-Box: Sage Symfonia 2.0 e-Deklaracje 2018a

Symfonia ERP e-Deklaracje 2018.2

Czy masz pewność, że Twój JPK jest poprawny technicznie i merytorycznie?

Przesyłane do kontroli dane w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwalają organom podatkowym na wychwycenie każdej nieprawidłowości.
Musisz uważnie sprawdzać zarówno poprawność techniczną pliku, jak i poprawność danych finansowo-podatkowych, które raportujesz.

76,5 tys.

ilość plików zawierających błędy wysłanych do fiskusa

17,1 mln zł

wysokość grzywny za utrudnianie wykonania kontroli

88 163

przedsiębiorców nie złożyło w lutym plików
JPK_VAT w termine

Zobacz, co o poszczególnych strukturach JPK mówią eksperci. Zapisz się już dziś na darmowy webinar.

Renata Kotecka, ekspert Sage zaprasza na debatę poświęconą JPK_EWP

Jeśli chcesz uniknąć wezwania od fiskusa i stresującej kontroli…

Pamiętaj, aby przed wysłaniem JPK na bramkę Ministerstwa Finansów każdorazowo sprawdzać je za pomocą profesjonalnych narzędzi. Najwygodniej jest skorzystać z platformy Sage e-Audytor, na której sprawdzisz:

  • zgodność raportu JPK_VAT z deklaracją VAT-7, a także z deklaracją VAT-7k
  • poprawność swoich rozliczeń podatkowych na podstawie danych ze wszystkich struktur JPK,
  • w łatwy sposób przeprowadzisz pre-kontrole plików JPK oraz wygenerujesz raport pokontrolny

WAŻNE! Na Sage e-Audytor sprawdzisz każdy JPK, niezależnie od programu, w którym został wygenerowany

Przetestuj za darmo

Szkolenie Nowe obowiązki w księgowości 2019

Jesteśmy w trakcie prawdziwej rewolucji w zakresie księgowo – podatkowym. W 2018 r. pojawiły się nowe struktury JPK, split payment i wiele innych nowości w prawie i praktyce podatkowej.

Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany, wśród których dominującym elementem będzie postępująca cyfryzacja podatków.

Już 11 października, przedyskutujemy wszystkie te zmiany wraz z zaproszonymi ekspertami. Zapraszamy na Szkolenie Nowe obowiązki w księgowości 2019: JPK, VAT, Split payment.

Zapisz się

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do ewentualnej kontroli…

Weź udział w szkoleniu Należyta staranność – przygotowanie do kontroli podatkowej, podczas którego:

  • poznasz wszystkie struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego i dowiesz się, jak poprawnie je przygotować
  • dowiesz się jak wygląda model ścieżek audytu danych dla JPK oraz jak korzystać z niego w praktyce
  • sprawdzisz co można wyczytać z plików JPK kiedy połączy się dane
Dowiedz się więcej
/*gatedcontent/