zadzwoń:

22 455 56 01

Jeżeli potrzebujesz pomocy odwiedź nasze:

Centrum Wiedzy

lub

Zadzwoń 

Jeśli masz pytanie

zadzwoń:

22 455 56 00

lub

Wypełnij formularz kontaktowy

Oddzwonimy do Ciebie 

 

Każdego roku ustawodawca przygotowuje ponad

25 000 stron aktów prawnych

Podpowiemy Ci, jak poradzić sobie w gąszczu tak często zmieniających się przepisów. 

Zapisz się na Newsletter Prawny Sage

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Od 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących urlopów udzielanych w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Nowelizacja kodeksu pracy (Dz.U. 2015r. poz. 1268) wprowadza zmiany w zarówno w zasadach udzielania urlopów związanych z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, jak i w wymiarach tych urlopów.

Jedną z istotniejszych zmian jest możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dotychczas prawo do tych urlopów przysługiwało jedynie pracownikowi. W nowych przepisach prawo do urlopu przysługuje każdemu ubezpieczonemu, bez względu na tytuł ubezpieczenia. Ponadto niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego matka dziecka może przekazać nie tylko ojcu, ale również innemu członkowi najbliższej rodziny, o ile osoba ta podlega ubezpieczeniu ZUS.

Drugą istotną zmianą są wymiary urlopów. Dotychczas pracownikowi przysługiwały kolejno:

 • Urlop macierzyński w wymiarze:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie
 • Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze:
  • 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
 • Urlop rodzicielski w wymiarze 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie

W sumie pracownik miał prawo wykorzystać od 52 do 71 tygodni urlopów udzielanych w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Od stycznia 2016 pracownikowi będą przysługiwały kolejno:

 • Urlop macierzyński w wymiarze:
  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci przy jednym porodzie
 • Urlop rodzicielski w wymiarze:
  • 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
  • 34 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie

Łączny wymiar przysługujących urlopów pozostaje bez zmian. Zmianie ulega tylko podział na poszczególne rodzaje urlopu. 

Jednocześnie urlop rodzicielski będzie można wykorzystywać w częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Urlop należy wykorzystać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat.

Zmianie ulegają również przepisy dotyczące łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą. Obecnie łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą nie wpływało na jego wymiar. Od Nowego Roku natomiast wymiar urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą będzie wydłużany proporcjonalnie do wymiaru czasu wykonywanej pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Kolejną zmianą jest wydłużenie okresu, w którym należy wykorzystać urlop ojcowski – z 12 miesięcy do 24. Wydłużone zostały również okresy w jakich należy złożyć wniosek o udzielenie urlopu lub o powrót do pracy w związku z rezygnacja z urlopu – z 14 dni do 21 dni przed rozpoczęciem zdarzenia. 

W programach Symfonia Kadry i Płace oraz Symfonia ERP Kadry i Płace użytkownik wprowadzający w kalendarzu pracownika zdarzenie związane z nieobecnością pracownika (np. „Urlop rodzicielski”) może podać datę do kiedy został złożony wniosek o urlop. Datę końcową wniosku można też wyznaczyć wprowadzająca liczbę dni na ile został zgłoszony wniosek. W tym celu należy kliknąć w przycisk znajdujący się obok daty końcowej zdarzenia zaznaczony na obrazku poniżej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268).

Więcej informacji na temat programów Sage w tym również aspektów praktycznych znajdziesz w Centrum Wiedzy.

Zobacz też webinarium na temat zmian w przepisach dotyczących urlopów rodzicielskich oraz dofinansowania do żłobków i przedszkoli https://www.youtube.com/watch?v=BkLXg46SFCM